EP-02 ปกหนังสือ จากโปรแกรม Photoshop

“แบบปกหนังสือ จากโปรแกรม PowerPoint

สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ทุกส่วนเลย เพียงแค่มีโปรแกรม PowerPoint  ครับ”

Font : TH Sarabun New


ดาวโหลดไฟล์

แบบปกหนังสือ จากโปรแกรม PowerPoint


หมายเหตุ :: การดาวน์โหลดต้องมีการยืนยันรหัสผ่านก่อนดาวโหลดนะครับ

รหัสผ่านติดต่อขอได้ที่ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี หรือ ติดต่อขอผ่านทางเว็บนี้ได้เลยครับ

ใส่ความเห็น