EP-05 ปกหนังสือ จากโปรแกรม Photoshop

“แบบปกหนังสือ จากโปรแกรม Photoshop

สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ทุกส่วนเลย เพียงแค่มีโปรแกรม Photoshop ครับ”

Font : TH Sarabun New


ดาวโหลดไฟล์

แบบปกหนังสือ จากโปรแกรมPhotoshop 


หมายเหตุ :: การดาวน์โหลดต้องมีการยืนยันรหัสผ่านก่อนดาวโหลดนะครับ 
รหัสผ่านติดต่อขอได้ที่ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี หรือ ติดต่อขอผ่านทางเว็บนี้ได้เลยครับ

ใส่ความเห็น